VNG Masterclass: doorbreek de bubbel

VNG Masterclass: doorbreek de bubbel

Onze maatschappij bestaat tegenwoordig uit parallelle samenlevingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschapsraad voor het regeringsbeleid (WRR) bevestigen dit beeld. De samenleving is verdeeld, mensen leven in hun eigen bubbels langs elkaar heen. Ze raken elkaars krachten, belangen en zorgen niet. Dit leidt tot uitersten en een verharding in gedrag. We zagen de verdeeldheid bijvoorbeeld tijdens de vluchtelingencrisis, bij de komst van windmolenparken en de discussie rondom zwarte piet. Of in de discussie over de Brexit, Trump en de verkiezingen in Italië. De VNG Masterclass geeft handvatten hoe hiermee om te gaan

De bubbels worden in stand gehouden met gefilterde informatie in een aangepaste tijdlijn op Facebook, LinkedIn en Twitter. Maar ook door de werkwijzen die gemeenten kiezen voor inspraak en participatie. En u als bestuurder of raadslid moet in deze context besluiten nemen. Soms in een snelkookpan, soms zorgvuldig en doordacht. Ambtenaren adviseren hun bestuurders hierover en voeren deze inspraak en participatie uit.

Leer in deze VNG Masterclass hoe u als bestuurder, ambtenaar of raadslid uw rol anders kunt invullen en de bubbels kunt verbinden. Ontdek wat u kunt doen om een inclusieve bestuurder, ambtenaar of raadslid te worden. Kortom: andere manieren om inwoners te betrekken, andere vormen van communicatie. Klap! Doorbreek die bubbel!

DoeDemocratie.nu biedt deze VNG Masterclass aan!

DoeDemocratie.nu biedt met de VNG  een Masterclass aan, waarin vanuit verschillende invalshoeken concrete handvatten worden aangereikt voor de inclusieve bestuurder ambtenaar of raadslid die u in staat stellen om met deze problematiek om te gaan.

De concrete handvatten die DoeDemocratie.nu biedt gaan over inzicht in polarisatie en groepsconflicten. Conflictdynamieken te herkennen aan de hand van een wetenschappelijk model en hoe impact te hebben deze dynamieken. Of anders gezegd: hoe de bubbel te doorbreken. Met een conflictdiagnose, inzichten in polarisatie en het Dialoog Aanpak Polarisatie model.

Meer informatie vindt u hier.