Vluchtelingenvraagstuk | participatie en betrokkenheid

Vluchtelingenvraagstuk | participatie en betrokkenheid

Vluchtelingenvraagstuk over participatie en betrokkenheid.

De komst van een asielzoekerscentrum (AZC) of statushouders zorgt vrijwel altijd voor commotie. Van Enschede tot Venlo en van Ter Apel tot Rijswijk vertellen inwoners dezelfde verhalen. Zij worden geraakt in hun directe levenssfeer en maken zich zorgen over veiligheid en overlast. Ook als buurtbewoners vluchtelingen of statushouders gastvrij willen ontvangen in hun wijk. Net als voor inwoners heeft de komst van vluchtelingen ook voor gemeentebestuurders die onder druk beslissingen moeten nemen, een grote impact.

Het vluchtelingenvraagstuk vraagt om een zorgvuldig proces waarbij alle betrokkenen ruimte krijgen om eigenaarschap te houden over hun leefomgeving. En deze open te stellen voor de nieuwkomers. De komst van een AZC vraagt om meer dan een reguliere informatieavond. Tegelijkertijd maakt de urgentie en de grote aantallen vluchtelingen en statushouders die nú onderdak nodig hebben, het voor gemeenten moeilijk om een lang proces te organiseren met bewoners.

DoeDemocratie.nu zorgt voor verbinding en samenwerking bij het lokaal vormgeven van de internationale humanitaire vraag om vluchtelingen op te vangen.

DoeDemocratie.nu werkt vanuit de intrinsieke overtuiging dat iedere stem telt in de samenleving. Het doel is om de samenwerking tussen overheid, burgers en organisaties te optimaliseren bij de opvang van vluchtelingen of statushouders en het vormen van een nieuwe gemeenschap met elkaar. DoeDemocratie.nu creëert de ruimte voor gelijkwaardigheid, openheid en dialoog.

Op basis van de ervaringen in 2015 en 2016 heeft DoeDemocratie.nu ook een leidraad opgesteld voor de VNG ter ondersteuning van gemeentes die hun bewoners  willen betrekken bij dit complexe thema en hoe een participatief besluitvormingstraject kan worden vormgegeven. De in 2021 geactualiseerde versie van de Handreiking Bewonersbijeenkomst, over de start van een asielopvang binnen de gemeente,  vindt u hier.

DoeDemocratie.nu schreef heeft haar ervaring in verschillende handleidingen gebundeld: de Handreiking Besluitvorming Opvang Asielzoekers en Huisvesting Statushouders.