Handreiking dialoog vluchtelingenopvang in gemeenten

Handreiking dialoog vluchtelingenopvang in gemeenten

In januari 2016 publiceerden de VNG de Handreiking dialoog vluchtelingenopvang in gemeenten. Deze handreiking is door DoeDemocratie.nu opgesteld op basis van onze ervaringen met gemeentes en bewoners bij de dialoog over de komst van vluchtelingen. Het gaat om maatwerk, waarbij voorbereiding, transparantie, betrokkenheid en fairness duidelijke kernwaarden zijn. Inmiddels is de Handreiking uitgebreid met onze ervaring op het gebied van herstel en restorative justice. De nieuwste versie van de Handreiking vindt u hier: 160512 OTAV handreiking bewonersbijeenkomsten