Over DoeDemocratie.nu

mr. Frederique van Zomeren en mr. Lenka Hora Adema, MOC, hebben DoeDemocratie.nu in 2012 opgericht. DoeDemocratie.nu draagt bij aan duurzame relaties tussen overheden, burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om te komen tot meer resultaat voor de publieke zaak.

De kracht van DoeDemocratie.nu zit in het op onorthodoxe wijze in beweging brengen van mensen en organisaties. Vanuit een conflictsituatie, als motor voor verandering. Of omdat partijen op zoek zijn naar een creatieve samenwerking om innovatieve ideeën te ontwikkelen.

Vanuit verschillende achtergronden hebben Lenka en Frederique ruime ervaring met het voeren van (internationale) onderhandelingen, het opzetten van stakeholderdialogen en de organisatie en begeleiding van participatieve processen.

Frederique en Lenka zijn gevestigd als zelfstandig MfN-registermediator en gespecialiseerd in samenwerking, participatie en restorative justice. Daarnaast werken zij als procesbegeleider, organisatiecoach, (team)coach en ombudsman. In het bijzonder ook voor de VNG en tevens verzorgen zij de training Effectief Leiderschap bij Polarisatie en Conflict voor het Nationaal Genootschap van Burgemeesters.

MfN-Registermediator CMYK