Blog

 • Het speelveld moet breder – Conferentie Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding (iDb)

  Op vrijdag 2 december organiseerde Stichting iDb zijn conferentie in het Vredespaleis in Den Haag. De conferentie is onderdeel van het programma ‘Het Speelveld moet breder: verliesgevoelens omzetten in handelingsperspectief en actief burgerschap voor non-discriminatie en inclusie’. Onder leiding...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Vluchtelingenvraagstuk | participatie en betrokkenheid

  Vluchtelingenvraagstuk over participatie en betrokkenheid. De komst van een asielzoekerscentrum (AZC) of statushouders zorgt vrijwel altijd voor commotie. Van Enschede tot Venlo en van Ter Apel tot Rijswijk vertellen inwoners dezelfde verhalen. Zij worden geraakt in hun directe levenssfeer en...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Verrijk de democratie: burgerberaad in het nieuws!

  De aanbieding van het eindrapport van het Amsterdamse Burgerberaad aan Wethouder Marieke van Doorninck. Nieuwsuur maakte een mooie reportage over het Amsterdamse Burgerberaad dat met 26 voorstellen kwam om de klimaatdoelen in 2030 te halen. De energie van verbinding...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Amsterdams burgerberaad voor klimaat ‘Just do it’!

  Amsterdams burgerberaad voor klimaat ‘Just do it’! 100 Amsterdammers hebben zich hard gemaakt voor de Amsterdamse klimaatdoelstelling om 55% CO2-reductie in 2030 te realiseren. Zij hebben in een creatieve, open en constructieve snelkookpan 26 sterke voorstellen aan de gemeente...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • ‘The hill we climb’ over leiderschap bij polarisatie en conflict

  Over leiderschap bij polarisatie en conflict. De beelden gisteren van het Gelderse Harskamp brengen ons weer terug naar de heftige rellen in 2015 en 2016. Nederland stond voor een humanitaire opgave om acuut grote groepen vluchtelingen uit voornamelijk Syrië...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • De Volkskrant: Een goed gesprek voeren begint met ruimte bieden

  Nederland in gesprek 2 maart 2021 Vandaag in de Volkskrant: drie experts geïnterviewd door Maurits Chabot over hoe je een goed gesprek voert met iemand die (extreem) andere opvattingen heeft. Hoe de-escaleer je als het dreigt mis te gaan....

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • De polarisatie voorbij: podcast over omgaan met zwart-wit denken in conflicten

  In aanloop naar de conferentie ‘de polarisatie voorbij voor duurzame oplossingen’ op 4 september 2020 publiceerde P2 enkele podcasts. In deze aflevering delen Frederique van Zomeren en Lenka Hora Adema van DoeDemocratie.nu inzichten hoe je zwart-wit denken van verschillende groepen in...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Conferentie: de Polarisatie voorbij voor duurzame oplossingen

  Sabotage van de minderheid? Van oppositie naar propositie. Colleges van B&W en gemeenteraden willen daadkrachtig zijn en verkiezingsbeloften nakomen. In de praktijk blijkt dat niet altijd eenvoudig. Leiding geven in gepolariseerde context is soms een onmogelijke opdracht. Frederique van...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • DoeDemocratie.nu: aangepaste werkwijze in verband met corona

  Juist nu is samenwerken en saamhorigheid belangrijker dan ooit. Kantoor DoeDemocratie.nu is open: met creatieve werkwijzen en met maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wat een heftige en bijzondere tijd maken we mee. Nederland en de wereld:...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Hoe Lenka Hora Adema het congres ‘de burger centraal’ wakker schudde!

  Responsieve overheid door meer seks DoeDemocratie.nu was bij het congres ‘de burger centraal’: over een responsieve overheid en toegang tot recht. Lenka Hora Adema (DoeDemocratie.nu) was panellid onder de bezielende leiding van Eveline Ruinaard. Tijdens dit congres waarin de vraag centraal...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Co-operation Ombudsman ORI

  Last sneak peak of #KerjasamaIndonesiaBelanda on rule of law before the #INLU2018 starts tomorrow!The Ombudsman of the Netherlands and Indonesia have a longstanding relation of collaboration. This month a new collaboration is starting to help the Indonesian Ombudsman to...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

  Ombudsman Republic Indonesia Enhancing Democracy and Citizen’s Trust in Governance Adopting a Fair Treatment Approach in Indonesia’s Ombudsman Offices Inmiddels terug van een bijzondere missie in Jakarta, Indonesië. Om met een delegatie van de VU, de Nationale Ombudsman, het...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Burgemeester investeer in vredestijd voor meer sociale stabiliteit in uw gemeente.

  Wat kunt u als burgemeester doen om effectiever op te treden bij  polarisatie in uw gemeente en nog meer bij te dragen aan sociale stabiliteit? DoeDemocratie begeleidt burgemeesters en geeft opleiding voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Wilt u...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Vrede-boosters en polarisatie-killers

  Gedreven mensen met bijzondere verhalen over oorlog en vrede en polarisatie. U leest hierover in het Tijdschrift Conflicthantering – Vrede -boosters en polarisatie – killers Lenka Hora Adema interviewde een aantal sleutelfiguren in binnen- en buitenland voor het Tijdschrift Conflicthantering....

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • VNG Masterclass: doorbreek de bubbel

  Onze maatschappij bestaat tegenwoordig uit parallelle samenlevingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschapsraad voor het regeringsbeleid (WRR) bevestigen dit beeld. De samenleving is verdeeld, mensen leven in hun eigen bubbels langs elkaar heen. Ze raken elkaars krachten, belangen...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • De initiatieven liggen bij burgers. De overheid past een bescheiden rol.

  De initiatieven liggen bij burgers. De overheid past een bescheiden rol. Uitrol: Wel moet zij actief bijdragen aan de doe-democratie. In plaats van ‘burgerparticipatie’ kan daarom beter worden gesproken van ‘overheidsparticipatie’. Om dit te bevorderen heeft het kabinet met...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Video Lecture: the arrival and settlement of refugees in the Netherlands

  Video Lecture: the arrival and settlement of refugees in the Netherlands Hora Adema and Van Zomeren are the founders of Doedemocratie.nu, which supports communities in participatory decision-making, co-creation and dialogue. Mrs. Hora Adema and van Zomeren share their work...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Workshop: Dialoog Aanpak Polarisatie

  De vestiging van statushouders, de plaatsing van windmolens of de ontwikkeling van megastallen zijn thema’s die vaak leiden tot een gepolariseerd debat. Het is soms lastig om in gesprek te komen met bewoners en andere stakeholders die geharnast zijn met stalen...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • ‘How to Talk about Migration Without Attacking Each Other’

  Een goed artikel van Kenneth Cloke waarin hij de meerwaarde beschrijft van dialoog. In gesprek op basis van belangen, juist bij complexe en gepolariseerde onderwerpen zoals het vluchtelingenvraagstuk. Met de inzet van mediationtechnieken en conflictvaardigheden lukt het om voorbij woede,...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Een conflictvaardige organisatie is een vitale organisatie

  Ergernissen op het werk, conflicten en pesten leiden tot stress en ondermijnen het werkplezier. En uiteindelijk ook de duurzame inzetbaarheid van mensen. Tegelijkertijd zijn conflicten normaal: uit onderzoek blijkt dat leidinggevenden gemiddeld 30 procent van hun tijd besteden aan...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • ‘Ambtenaar meer op het podium’

  Interview met wetenschapper Zeger van der Wal Auteur: Paul van der Zwan Gemeenten werken steeds meer samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat stelt andere eisen aan gemeenteambtenaren. De ambtenaar van de toekomst moet volgens bijzonder hoogleraar Zeger...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Handreiking dialoog vluchtelingenopvang in gemeenten

  In januari 2016 publiceerden de VNG de Handreiking dialoog vluchtelingenopvang in gemeenten. Deze handreiking is door DoeDemocratie.nu opgesteld op basis van onze ervaringen met gemeentes en bewoners bij de dialoog over de komst van vluchtelingen. Het gaat om maatwerk, waarbij...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Vluchtelingencrisis en de lokale dialoog

  Hoe de internationale vluchtelingencrisis in iedere buurt een oplossing zoekt. Eind december publiceerden wij een artikel over Vluchtelingen en gemeenten in het Tijdschrift Conflicthantering. Wij beschrijven onze ervaringen met bijeenkomsten met gemeenten, inwoners en andere betrokkenen, rond de komst van vluchtelingen. Opvang...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • AD 21/11/15: Werken voor mensen en hun rechten

  Recent werden Frederique, Lenka en Corinne geïnterviewd door het Algemeen Dagblad over ondernemerschap, DoeDemocratie en hun passie voor het verbinden van mensen met schurende belangen.

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Mediators gezocht voor de participatiesamenleving

  Wat betekent de doe-democratie voor gemeenten? Vlak voor de zomer in 2015 schreven Lenka en Frederique een artikel voor het Tijdschrift Conflicthantering over de betekenis van mediators voor de participatiesamenleving en de doe-democratie. Het hele artikel is te vinden...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Gemeente krijgen hulp bij dialoog over vluchtelingen

  In het Algemeen Dagblad regio Den Haag op, een interview met DoeDemocratie.nu. 1 oktober 2015

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • VN Verdrag van Aarhus: DoeDemocratie avant la lettre

  Mijn eerste kennismaking met de participatieve democratie was begin 2000. Ik was onderhandelaar voor het Verdrag van Aarhus. Samen met diverse NGOs, landen uit de voormalig Sovjet-Unie, Europa en de VS pionierden we door afspraken te maken over de interactie tussen...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • Oplossingen zoeken die vertrouwen herstellen.

  NRC van 1 november 2014, opinie van Tonkens. Oplossingen zoeken die vertrouwen herstellen. Omdat burgerinitiatieven en overheid elkaar nodig hebben om tot resultaten te komen. Meer constructieve interactie tussen formele en informele verbanden is cruciaal voor het goed functioneren...

  Lees meer
  DOEDEMOCRATIE .NU
 • DOEDEMOCRATIE .NU