Mediators gezocht voor de participatiesamenleving

Mediators gezocht voor de participatiesamenleving

Wat betekent de doe-democratie voor gemeenten?

Vlak voor de zomer in 2015 schreven Lenka en Frederique een artikel voor het Tijdschrift Conflicthantering over de betekenis van mediators voor de participatiesamenleving en de doe-democratie. Het hele artikel is te vinden op p.5-8 van TC jaargang 10, nummer 2.

Voor gemeenten betekent de doe-democratie naar ons idee: meer ruimte om te leren en improviseren met burgers. Dit is essentieel in de huidige tijd waarin complexe problemen aan de orde van de dag zijn en minder overheidsmiddelen beschikbaar zijn om ze op te lossen. Juist de overheid zal zich meer in de rol moeten gaan voegen waarin het belangrijk is om het maatschappelijk initiatief te doorgronden, partijen bij elkaar te brengen, en met deze partijen samen onderdeel te zijn van de oplossing. In gemeentes zullen collegeleden meer aandacht moeten hebben voor afspraken of toezeggingen over maatschappelijke initiatieven, vooral bij bestuurlijke wisselingen. Voor raadsleden geldt dat de raad niet het enige platform is voor democratische processen, maar dat zij moeten erkennen dat deze processen zich ook in de samenleving afspelen, waaronder in maatschappelijke initiatieven. De rol van de raad kan dan procesmatig, aanjagend of aansturend zijn bij de vormgeving van de dagelijkse democratie of doe-democratie in buurten en wijken. Daarbij zijn initiatiefnemers gesprekspartner die zaken met de gemeente willen doen. Dat kunnen burgers of ondernemers zijn die zich voor de publieke zaak inzetten.