Conferentie: de Polarisatie voorbij voor duurzame oplossingen

Conferentie: de Polarisatie voorbij voor duurzame oplossingen

Sabotage van de minderheid? Van oppositie naar propositie.

Colleges van B&W en gemeenteraden willen daadkrachtig zijn en verkiezingsbeloften nakomen. In de praktijk blijkt dat niet altijd eenvoudig. Leiding geven in gepolariseerde context is soms een onmogelijke opdracht. Frederique van Zomeren en Lenka Hora Adema van DoeDemocratie.nu willen in de eerste plaats normaliseren en ontschuldigen: hoe kun je ook denken dat politieke tegenstanders opeens effectief kunnen samenwerken? Dat je vanuit verschillen toch tot duurzame samenwerking kunt komen? De methodiek die ze gebruiken, en zullen toelichten, geeft houvast bij het begeleiden van colleges en gemeenteraden. De mediation-aanpak in een DoeDemocratie, voor meer resultaat.

De polarisatie voorbij voor duurzame oplossingen

Gezonde conflicten kunnen verandering teweeg brengen en energie geven, maar wanneer ze uitmonden in een patstelling en leiden tot polarisatie, lossen we de problemen niet op. Het kan echt anders! Want dat zou je bijna vergeten. Dat er ook veel mensen zijn die het anders willen. En die het beter willen doen. Na een digitale plenaire start op donderdagavond 3 september laten we tijdens de conferentie op vrijdag 4 september 2020 voorbeelden uit de praktijk zien, hoe bestuurders, professionals en burgers hierin samen optrekken. Laat je inspireren om het in je eigen werkpraktijk anders te doe

Door Frederique van Zomeren en Lenka Hora Adema (DoeDemocratie.nu)
Tijd: 13.45 – 14.40 uur en 14.55 – 15.45 uur
Locatie:  Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2 in Ede. 
Voor wie: Voor bestuurders en politici van landelijk tot lokaal, beleidsmedewerkers in gebieds-, veiligheids of sociale opgaven, bestuursadviseurs, mediators en beleidsbemiddelaars. In deze conferentie wordt zowel Engels als Nederlands gesproken.