Workshop: Dialoog Aanpak Polarisatie

Workshop: Dialoog Aanpak Polarisatie

De vestiging van statushouders, de plaatsing van windmolens of de ontwikkeling van megastallen zijn thema’s die vaak leiden tot een gepolariseerd debat. Het is soms lastig om in gesprek te komen met bewoners en andere stakeholders die geharnast zijn met stalen posities. In het kader van de Week van de Mediation organiseert DoeDemocratie.nu op maandag 12 juni een workshop over hoe u vanuit democratische waarden het meeste kunt halen uit een gepolariseerd debat. Hoe u in uw gemeente kunt bijdragen aan duurzame oplossingen, sociale stabiliteit en herstel door het inzetten van dialoog en mediation. En hoe herstelbemiddeling na crisis kan bijdragen aan sociale stabiliteit. We presenteren de Dialoog Aanpak Polarisatie, zoals ingezet bij gemeenten in het kader van het vluchtelingenvraagstuk. En hoe deze ook in andere gepolariseerde settings kan worden toegepast.

U leest er meer over op: http://weekvandemediation.nl/dialoog-aanpak-polarisatie/