VN Verdrag van Aarhus: DoeDemocratie avant la lettre

VN Verdrag van Aarhus: DoeDemocratie avant la lettre

Mijn eerste kennismaking met de participatieve democratie was begin 2000. Ik was onderhandelaar voor het Verdrag van Aarhus. Samen met diverse NGOs, landen uit de voormalig Sovjet-Unie, Europa en de VS pionierden we door afspraken te maken over de interactie tussen publiek en overheid op milieuterrein. Betrokkenheid van burgers, transparantie en verantwoording door de overheid waren de key-words. De huidige Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) is grotendeels op dit Verdrag geïnspireerd.