De Volkskrant: Een goed gesprek voeren begint met ruimte bieden

De Volkskrant: Een goed gesprek voeren begint met ruimte bieden

Nederland in gesprek

2 maart 2021

Vandaag in de Volkskrant: drie experts geïnterviewd door Maurits Chabot over hoe je een goed gesprek voert met iemand die (extreem) andere opvattingen heeft. Hoe de-escaleer je als het dreigt mis te gaan. Tips van onder meer Frederique van Zomeren van HAvZ Mediation.

Conflicten hebben vaak eenzelfde start: als de ander nu maar iets anders zou doen (lees: mijn overtuigingen zou volgen), dan zouden we dit conflict niet hebben. Iets wat zeker in deze tijd aan de orde van de dag is. Of het nu gaat over Corona, vluchtelingen of klimaat: we staan vaak diametraal tegenover elkaar. Hoe kom je in een gepolariseerde context toch met elkaar in gesprek?

Wat zijn de gouden tools?

Eigenlijk heel eenvoudig: Wees geïnteresseerd in de ander. Stel je open, wees nieuwsgierig en stel vragen. Probeer de ander niet meteen te overtuigen, maar luister om te begrijpen. Als iemand zich gehoord voelt en serieus genomen, dan kan hij vervolgens ook naar jouw verhaal luisteren. En als je overtuigingen hoort die zover van je af staan, dat ze zelfs weerstand oproepen, ga er dan toch vanuit dat er een verhaal achter die opvattingen zit. Probeer daar achter te komen. Welk leed gaat er achter schuil. Benoem de emoties die je ziet en (h)erken je eigen emoties.

En ook al word je het niet met elkaar eens, vaak kun je wel snappen waar iemand vandaan komt. Met begrip voor andersdenkenden wordt de samenleving een stuk weerbaarder.

Lees vooral het hele stuk van Maurits Chabot met daarin ook interessante tips van Loubna Laabid (wijkagent Rotterdam-Zuid) en Donatello Piras (communicatiespecialist). Dit artikel verscheen in het kader van ‘Nederland in gesprek’. Een initiatief van de Volkskrant in aanloop naar de verkiezingen om mensen die van mening verschillen met elkaar in gesprek te laten gaan.