Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Ombudsman Republic Indonesia

Enhancing Democracy and Citizen’s Trust in Governance
Adopting a Fair Treatment Approach in Indonesia’s Ombudsman Offices

Inmiddels terug van een bijzondere missie in Jakarta, Indonesië. Om met een delegatie van de VU, de Nationale Ombudsman, het Van Vollenhoven Instituut, het Centrum voor Conflicthantering (CvC) en de Ombudsman Republik Indonesia (ORI) en Pusat Mediasi National (PMN) een programma te ontwikkelen voor een ‘Fair Treatment Approach’ en klachtafhandeling die meer gestoeld is op de uitgangspunten van mediation.

Complexiteit van conflicten

In een setting van verkeerschaos, hitte, zon, stortregens, heerlijk eten en vooral met betrokken en enthousiaste professionals hebben we in vier dagen tijd gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd die passen in de Indonesische context. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de formele context waarbij mediation pas ingezet wordt als er een ‘maladministration’ is vastgesteld. Of de grote verschillen in opleidingsniveau, de culturele diversiteit en het gegeven dat de onderwerpen van conflict waar ORI mee te maken krijgt vaak zeer (politiek) gevoelig liggen. De complexiteit van conflicten door de rol van religie, etniciteit, een mix van informeel en formeel recht en de vaak grote groepen van betrokkenen maken de afhandeling van klachten bijzonder complex.

‘Fair Treatment Approach’

Waar wij nu voor aan de lat staan is het helpen versterken van de mediationvaardigheden van de ORI-professionals in de verschillende regio’s, een Indonesische ‘Fair Treatment Approach’ helpen ontwikkelen en implementeren en goed onderzoek te doen naar de effecten daarvan. Uit 26 gekwalificeerde en gemotiveerde kandidaten hebben we een groep van 14 excellente vrouwen en mannen uit verschillende regio’s geselecteerd die bij het CvC een ‘training of trainers’ gaan volgen. Een groot deel van hen is mediator en ze zijn allemaal ervaren trainers. Met hen zullen we een opleidingspakket ontwikkelen en een plan maken voor monitoring en coaching bij de uitrol van de training in Indonesië. In eerste instantie via de twee pilots op Ambon en Atjeh, gevolgd door de overige 31 regionale kantoren van ORI. Het CvC heeft een primaire rol bij het opleiden van de ORI-professionals tot trainers in de ‘Fair Treatment Approach’. Daarna zullen we meer op de achtergrond als coach ondersteunen, in samenwerking met PMN die ook aan de ‘training of trainers’ deelnemen.

Vertrouwen in de Indonesische overheid

Kortom, een inspirerende en nuttige inceptie-missie waarbij we door uitwisseling van kennis, ervaring en praktijk een kader hebben geformuleerd voor het versterken van de capaciteit van ORI om daardoor een bijdrage te kunnen leveren aan ORI’s effectiviteit en het vergroten van het vertrouwen van de burger in de Indonesische overheid.