Oplossingen zoeken die vertrouwen herstellen.

Oplossingen zoeken die vertrouwen herstellen.

NRC van 1 november 2014, opinie van Tonkens. Oplossingen zoeken die vertrouwen herstellen. Omdat burgerinitiatieven en overheid elkaar nodig hebben om tot resultaten te komen. Meer constructieve interactie tussen formele en informele verbanden is cruciaal voor het goed functioneren van een doedemocratie.