Hoe Lenka Hora Adema het congres ‘de burger centraal’ wakker schudde!

Hoe Lenka Hora Adema het congres ‘de burger centraal’ wakker schudde!

Responsieve overheid door meer seks

DoeDemocratie.nu was bij het congres ‘de burger centraal’: over een responsieve overheid en toegang tot recht. Lenka Hora Adema (DoeDemocratie.nu) was panellid onder de bezielende leiding van Eveline Ruinaard. Tijdens dit congres waarin de vraag centraal stond hoe de overheid zo effectief en menselijk mogelijk met juridische conflicten kan omgaan.

Effectiever omgaan met conflicten vraagt om een responsieve overheid. Wat er tijdens het congres naar voren kwam leest u in dit verslag. Responsief worden gaat over gedragsverandering, daar waren de panelleden het over eens. Lees in dit verslag over hoe Lenka Hora Adema de ruimte tijdens het congres wakker schudde door aan te geven dat veranderingen in organisaties om meer seks vragen. Ideeën-seks dan, zoals Thijs Homan, een Nederlands bedrijfskundige en hoogleraar Implementation and Change Management bij de Open Universiteit dat bedoelt. Voor ideeën-seks moet je een context creëren waarin mensen zich durven uit te spreken en van elkaar kunnen leren. Eigenlijk net zoals mediators dat doen in mediation: zorgen dat iedereen zich kan uitspreken om een stap voorwaarts te kunnen maken in de kwestie.

Lees meer via: Congres De burger centraal – 26 november 2019

Paneldiscussie onder leiding van Eveline Ruinaard tussen Michiel Scheltema (voorheen onder andere regeringscommissaris voor de algemene regels van het bestuursrecht), Christward Gradenwitz (directeur juridische zaken bij de Sociale Verzekeringsbank), Christa Wiertz (president rechtbank Amsterdam), Lenka Hora Adema (mediator en organisatiecoach bij de DoeDemocratie.nu en docent mediation aan de Vrije Universiteit) en Bernard de Leest (advocaat en lid van de algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten) over de vraag hoe de overheid zo maatschappelijk effectief en menselijk mogelijk met juridische conflicten (op het terrein van bestuursrecht) kan omgaan.