Het speelveld moet breder – Conferentie Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding (iDb)

Het speelveld moet breder – Conferentie Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding (iDb)

Op vrijdag 2 december organiseerde Stichting iDb zijn conferentie in het Vredespaleis in Den Haag. De conferentie is onderdeel van het programma ‘Het Speelveld moet breder: verliesgevoelens omzetten in handelingsperspectief en actief burgerschap voor non-discriminatie en inclusie’.

Onder leiding van journalist en dagvoorzitter Cees Grimbergen hielden Gabriël van den Brink (voormalig­ hoogleraar­ maatschappelijke­ bestuurskunde), Frederique van Zomeren (oprichter DoeDemocratie.nu) en Rabin Baldewsingh (Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme) hun keynotes.

Frederique van Zomeren ging in op de verschillende handelingsperspectieven voor het omgaan met polarisatie en het wij/zij denken. Hoe je ook in zo’n setting toch effectief met elkaar in gesprek kunt gaan. Op vreedzame wijze in verbinding komen. Zodat iedereen meetelt.

Meer informatie vindt u hier: Conferentie Stichting iDB